Okultismus a esoterika

Od křesťanství k satanismu

Necronomicon

Kniha Maklu 2

Vymítání Ducha Posedlosti

(Toto mý být použito v případě posednutí a nebo v případě, když je třeba bezpečí. Takto dojde k posílení unvitř Kruhu proti Strážci).

Zkažený Bůh

Zkažený Démon

Démon Pouští

Demon Hor

Démon Moří

Démon Jezer

Démon Bažin

Zkažený Génius

Obrovské Larvy

Zlé větry

Démon zmocňující se těla

Démon rvoucí tělo,

DUCHU NEBE, PAMATUJ!

DUCHU ZEMĚ, PAMATUJ!

Démon, jenž se zmocňuje muže

Démon, jenž se zmocňuje muže

GIGIM, jenž pracuje pro Zlo,

Splozenec zkaženého Démona

DUCHU NEBE, PAMATUJ!

DUCHU ZEMĚ, PAMATUJ!

On, kterýž tvoří obrazy

On, kterýž vyslovuje kouzla

Zlý Anděl,

Uhrančivé Oči,

Zlá Ústa,

Zlý Jazyk

Zlý ret

Nejdokonalejší čarodějnictví

DUCHU NEBE, PAMATUJ!

DUCHU ZEMĚ, PAMATUJ!

NINNKIGAL, choť NINNAZU

Nechť jej přiměje, aby otočil svoji tvář k místu, kde ona je!

Nechť zlí démoni odejdou!

Nechť popadnou jeden druhého!

Nechť se krmí na kostech těch druhých!

DUCHU NEBE, PAMATUJ!

DUCHU ZEMĚ, PAMATUJ!

Vymítání ANNAKIA

(Zaklínání Nebes a Země a Všeho mezi nimi proti Duchu Posedlosti má být pronášeno sedmerokráte nad tělem posedlé osoby, dokud duch neopustí tělo ústy či nosem ve formě tekutiny - zeleného oleje - a ohně. Tak bude osoba vyléčena a má obětovat Inanně v jejím Chrámu. Toto nesmí být vynecháno, jinak se duch vrátí tam, co Inanna nepřijala..)

ZI DINGIR ANNA KANPA!

ZI DINGIR KIA KANPA!

ZI DINGIR URUKI KANPA!

ZI DINGIR NEBO KANPA!

ZI DINGIR ISHTAR KANPA!

ZI DINGIR SHAMMASH UDDU KANPA!

ZI DINGIR NERGAL KANPA!

ZI DINGIR MARDUK KANPA!

ZI DINGIR NINIB ADDAR KANPA!

ZI DINGIR IGIGI KANPA!

ZI DINGIR ANNUNNAKIA KANPA

ZI DINGIR ENLIL LA LUGAL KURKURRAGE KANPA!

ZI DINGIR NENLIL LA NINKURKURRAGE KANPA!

ZI DINGIR NINIB IBBILA ESHARRAGE KANPA!

ZI DINGIR NINNINI KURKURRAGE GIGSHI INN BHABBHARAGE KANPA!

ZI DINGIR ANNUNNA DINGIR GALGALLAENEGE KANPA!

KAKAMMU!

Spoutání zlých čarodějů

(Když tvé dílo trpí kouzly nohsledů Starověkých, vytvoř jejich obraz, jeden mužský a jeden ženský a spal je v plamenech AGA MASS SSARATU za pronášení tohoto zaklínadla.)

Dovolávám se vás, Bohové Noci

spolu s Vámi budeme volat do Noci, k zahalené ženě

volám večer, o půlnoci i ráno

neboť oni mne očarovali

čaroděj a čarodějka mne svázali

můj Bůh a moje Bohyně pláčou nad mým osudem.

Jsem sužován bolestmi, neboť jsem nemocen.

Stojím vzpřímený, neboť si nemohu lehnout

ani během dne ani během noci.

Ústa mi zacpali hadry!

Ústa mi zacpali travou!

Oni udělali vodu z mého vzácného nápoje.

Má radost je smutek a má veselost je žal.

Vyvstávejte! Velcí bohové! Slyšte mé čekání!

Nechť převládne spravedlnost! Dbejte na má Práva!

Mám obraz čaroděje a čarodějky,

kouzelníka a kouzelnice.

Nechť Tři strážci Noci rozpustí jejich zlá kouzla!

Nechť jejich ústa jsou vosk a jejich jazyk med.

Slova o mém osudu, která vyslovili, nechť tají jako vosk!

Kouzla, která spředli, nechť odtečou pryč jako med!

Nechť jejich předivo je zrušeno

Jejich práce ať je zničena

Celá jejich řeč nechť vyplní pouště a pustiny.

Staniž se tak podle Ustanovení, které Bohové Noci vydali.

Dokonáno jest.

Jiné spoutání zlých čarodějů

(Vezmi provaz s deseti uzly. Vždy, když předneseš jeden řádek zaříkávání, uvolni jeden uzel. Když je dokonáno, vhoď provaz do ohně a vzdej díky Bohům.)

Mé obrazy vás přenesli přes smrt; vraťťe se zpět!

Mé obrazy vás viděli se smrtí; vraťťe se zpět!

Mé obrazy vás uvrhly na stranu smrti; vraťťe se zpět!

Mé obrazy vás uvrhly do základů smrti; vraťťe se zpět!

Mé obrazy vás pohřbily do rakve s mrtvými; vraťte se zpět!

Mé obrazy vás vydaly ku zničení; vraťte se zpět!

Mé obrazy vás uzavřely zdmi; vraťte se zpět!

Mé obrazy vás srazily z prahu; vraťte se zpět!

Mé obrazy vás uzamknuly v bráně zdi; vraťte se zpět!

Mé obrazy vás vydaly napospas Bohům Ohně; vraťte se zpět!

( Má být odříkáno během chůze po obvodu Kruhu, zároveň je třeba skrápět okolí sladkou vodou pomocí borovicové šišky, nebo zlatým kropítkem. Na ruce nechť je znamení ryby a zaklínání má být vysloveno jasně, každé slovo a to buďto jemně zašeptáno nebo hlasitě zakřičeno.)

ISA YA! ISA YA! RI EGA! RI EGA!

BI ESHA BI ESHA! XIYILQA! XIYILQA!

DUPPIRA ATLAKA ISA YA U RI EGA

LIMUTTIKUNU KIMA QUTRI LITILLI SHAMI YE

INA ZUMRI YA ISA YA

INA ZUMRI YA RI EGA

INA ZUMRI YA BI ESHA

INA ZUMRI YA XIYILQA

INA ZUMRI YA DUPPIRA

INA ZUMRI YA ATLAKA

INA ZUMRI YA LA TATARA

INA ZUMRI YA LA TETIXXI YE

INA ZUMRI YA LA TAQARRUBA

INA ZUMRI YA LA TASANIQA

NI YISH SHAMMASH KABTU LU TAMATUNU

NI YISH ENKI BEL GIMRI LU TAMATUNU

NI YISH MARDUK MASHMASH ILANI LU TAMATUNU

NI YISH GISHBAR QAMIKUNU LU TAMATUNU

INA ZUMRI YA LU YU TAPPARRASAMA!

Zaklínání hor Mashu

(Kouzlo způsobí zděšení Nepřítele a zmate jeho myšlenky. Způsobuje také, že zlý čaroděj nemůže vidět působit svoje kouzla do očekávaného konce, neboť se roztekou, jako vosk a med. Tyto hory se nazývají Shadu a jsou úkrytem pro Kurovy hady. Kouzlo způsobuje okamžité zničení.)

SHADU YU LIKTUMKUNUSHI

SHADU YU LIKLAKUNUSHI

SHADU YU LINI YIX KUNUSHI

SHADU YU LI YIXSI KUNUSHI

SHADU YU LITE KUNUSHI

SHADU YU LINI KUNUSHI

SHADU YU LINIR KUNUSHI

SHADU YU LIKATTIN KUNUSHI

SHADU YU DANNU ELIKUNU LIMQUT

INA ZUMRI YA LU YU TAPPARRASAMA

Žádné komentáře
 
Od vzniku lidstva do konce světa