Okultismus a esoterika

Od křesťanství k satanismu

Necronomicon

Korespondence Prastarých a Lovecraftových zón se sefirami Stromu života podle K. Granta:

Sefera (klifa)

Lovecraftův korelát

Keter

Yuggoth (Kadath)

Chochma

Kadath (Azathoth)

Bina

Cthulhu

Daat

Yog-Sothoth

Chesed

Nodens

Gebura

Hastur

Tiferet

Azathoth

Necach

Shub-Niggurath

Hod

Nyarlathotep

Jesod

Yig

Praktik může navazování komunikace s Prastarými započít skrze jejich velekněze - "pána vodní propasti" - Cthulhu, snícího v podmořském městě R´lyeh. Cthulhu dokáže stimulovat lidskou snovou aktivitu do forem, ve kterých dochází ke zhlídnutí gigantických bizarních měst Prastarých; později k vizím samotných Prastarých a komunikaci s nimi. K navazování snového kontaktu s Cthulhu může mág využít metody sigilární magie, postupy snění nebo bdělého snění. Efektivním je Lovecraftovo zaklínadlo uctívačů kultu Cthulhu, nesoucí nelidský původ: Ph`nglui mglw`nafh Cthulhu R`lyeh wgah`nagl fhtagn.

Toto zaklínadlo je vhodné opakovat před usnutím spolu s dynamizovaným přáním navázání kontaktu. Kromě vizí nelidsky působících skulptur a monumentálních budov je prvním znakem blížícího se setkání s Prastarými výskyt tzv. zvědů (Castaneda) v mágových snech a to ve formě šoggotů - slizkých proměnlivých "organických" mas, nesoucích nejčastěji chobotnicovité prvky. 2

Pro tvorbu základních rituálů a magických postupů s Prastarými vypracoval fráter Tenebrous základní korespondenční síť.

Prastarý

Charakteristika

Směr

Živlový atribut

Znamení

Yog-Sothoth

krajní manifestace prvotního chaosu

jih

pozitivní oheň; aktivní duch

Lev

Azathoth

vládce vesmíru

jih

negativní oheň; pasivní duch

Lev

Hastur

hlas Prastarých

východ

vzduch

Vodnář

Dagon

praotec moří

západ

voda

Škorpión

Shub-Niggurath

černý kozel lesů s tisícem kůzlat

sever

zem

Býk

Nyarlathotep

plazivý chaos, posel Prastarých

-

éter

-

V následujících tabulkách přihlížíme k sumero-babylónské verzi Necronomiconu.

Základní korespondence:

Božstvo/Zonei Sféra Číslo Barva Západní korelát
Enlil primum mobile - - Pagros
Enki; Lumashi sféra stálic - - Naedis;Brugel
Adar saturnská čtyři černá Zazel
Marduk jupiterská deset purpurová Hismael
Nergal martická osm tmavočervená Barcabel
Shammash sluneční dvacet zlatá Sorat
Inanna venušská patnáct bílá Kedemel
Nebo merkurská dvanáct modrá Taftartarat
Nanna lunární třicet stříbrná Chašmodaj

Živlové korespondence:

Božstvo/Zonei Sféra Číslo Barva Západní korelát
Enlil primum mobile - - Pagros
Enki; Lumashi sféra stálic - - Naedis;Brugel
Adar saturnská čtyři černá Zazel
Marduk jupiterská deset purpurová Hismael
Nergal martická osm tmavočervená Barcabel
Shammash sluneční dvacet zlatá Sorat
Inanna venušská patnáct bílá Kedemel
Nebo merkurská dvanáct modrá Taftartarat
Nanna lunární třicet stříbrná Chašmodaj

Zodiakální korespondence:

Znamení Božstvo Západní korelát
Beran Agru Amiel
Býk Kakkab u alap shame Phobifel
Blíženci Re´u kinu shame u tu´ame rabuti Quocenel
Rak Shittu Diviron
Lev Kalbu rabu Awmaiah
Panna Shiru Nefekel
Váhy Zibanitum Sycion
Štír Akrabu Gawegudon
Střelec Pa-bil-sag Heilulon
Kozoroh Suxur mash Roquael
Vodnář Gula Vobadel
Ryby Dilgan u rikis nuni Casiwon

Klifotické korespondence 50-ti Mardukových jmen 3:

Číslo Jméno Přivolávací slovo Sefira/ Západní korelát (vládce pětice)
klifa
1. Marduk DUGGA
2. Marukka -
3. Marutukku - Malchut Lilit
4. Barashakushu BAALDURU
5. Luggaldimmerankia BANUTUKKU
6. Nariluggaldimmerankia BANRABISHU
7. Asaruludu BANMASKIM
8. Namtillaku BANUTUKUKUTUKKU Jesod Chašmodaj
9. Namru BAKAKALAMU
10. Asaru BAALPRIKU
11. Asarualim BARRMARATU
12. Asarualimnunna BANATATU
13. Tutu DIRRIGUGIM Hod Taftartarat
14. Ziukkinna GIBBILANNU
15. Ziku GIGGIMAGANPA
16. Agaku MASHGARZANNA
17. Tuku MASHSAMMASHTI
18. Shazu MASHSHANANNA Necach Kedemel
19. Zisi MASHINANNA
20. Suhrim MASHSHANERGAL
21. Suhgurim MASHSHADAR
22. Zahrim MASHSHAGARANNU
23. Zahgurim MASHTISHADDU Tiferet Sorat
24. Enbilulu MASHSHANEBBU
25. Epadun EYUNGINAKANPA
26. Enbilulugugal AGGHA
27. Hegal BURDISHU
28. Sirsir APIRIKUBABADAZUZUKANPA Gevura Barcabel
29. Malah BACHACHADUGGA
30. Gil AGGABAL
31. Gilma AKKABAL
32. Agilma MASHSHAYEGURRA
33. Zulum ABBABAAL Chesed Hismael
34. Mummu ALALALABAAAL
35. Zulummar ANNDARABAAL
36. Lugalabdubur AGNIBAAL
37. Pagalguenna ARRABABAAL
38. Lugaldurmah ARATAAGARBAL Bina Zazel
39. Aranunna ARAMANNGI
40. Dumuduku ARATAGIGI
41. Lugalanna BALDIKHU
42. Lugalugga ZIDUR
43. Irkingu BARERIMU Chochma Naedis/Brugel
44. Kinma ENGAIGAI
45. Esizkur NENIGEGAI
46. Gibil BAALAGNITARRA
47. Addu KAKODAMU
48. Asharru BAXTANDABAL Keter Pagros
49. Nebiru DIRGIRGIRI
50. Ninnuam GASHDIG

Podle Necronomiconu může kněz těchto 50 božích jmen využívat až poté, co vystoupí po "žebříku světel" do "posvátného města". Tento výstup můžeme chápat jako zdolání 22 stezek/tunelů Stromu. Podnětným experimentem může být v tomto případě skloubení 50-ti božích jmen Necronomiconu (+22 jeho božstev korespondujících s 22 stezkami Stromu) a 72 merkurských protigéniů, v kabale chápaných jako 72 protipólů "božích přívlastků".

2 Podle Lovecrafta A. Alhazred "připustil jejich pozemskou existenci pouze ve snech lidí žvýkajících určitou rostlinu s obsahem alkaloidů". ([196], 165). Podobné bytosti, avšak temnějšího zabarvení a mírnějších, polo-lidských/polo-obojživelných tvarů, se objevují v mágových snech jako předzvěst kontaktu s Dagonem a představují tzv. Hlubinné - tj. Dagonovy sluhy. V této souvislosti působí zajímavě, že Lovecraft přiřadil vzývání Cthulhu snícího v potopeném městě R`lyeh stoupencům jisté odnože kultu vúdú. M. Bertiaux, velekněz novodobého vúdú kultu Černého hada (La Couleuvre Noire), popisuje jedno ze dvou hlavních center magické moci postupů húdú jako prastarý ostrov, který "...se potopil do oceánu a spolu s ním odešli i jeho mágové. Ti však nezemřeli, ale stali se duchy nesoucími rybí, žabí a plazovité formy. Učinili tak, aby mohli pokračovat ve svém díle pod oceánem v jejich obrovském chrámu na dně moře. ... Čím jsou starší, tím jsou mocnější. ... Je tam též prastarý král, který je velice mocným magickým duchem a 'mistrem slov podmořského ostrova'. Nazýváme ho 'Maitre' nebo zkráceně 'Ma-Tr'. Je vládcem duchů na jeho ostrově a nadmíru mocným bohem vúdú." ([24], 1). Fráter Eirixion naznačuje souvislost těchto entit s archetypálním základem tarotového atu XIII. Smrt a znamení Škorpióna.

Zájemcům o praxi podle Necronomiconu doporučujeme prostudovat toto rozčlenění podle atributů jednotlivých Mardukových jmen.

Žádné komentáře
 
Od vzniku lidstva do konce světa