Okultismus a esoterika

Od křesťanství k satanismu

MAGANY

MAGAN III.

O zapomenutých lidských pokoleních:

Nebyl snad člověk stvořen z krve KINGUa

Velitele zástupů Starých?

Neovládá snad člověka v jeho duchu

Vize vzpoury proti Starším bohům?

Krev člověka je krví pomsty

Krev člověka je duchem pomsty

Síla člověka je silou Starých

A toto je smlouva

Proto, viz!! Starší bohové vlastní znamení

Kterým jsou navráceny síly Starých

Avšak i člověk vlastní znamení

Číslo

A podobu

Aby vzýval krev svých rodičů.

A toto je smlouva.

Stvořen Staršími bohy

Z krve Starých

Je člověk klíčem jímž

Může být prolomena brána IAK SAKKAKa

Kterou Staří

Vyhledávají svou pomstu

Na tváři země

Proti MARDUKovu potomstvu.

Proto, co je nové

Pochází z toho, co je staré

A co je staré

Bude nahrazeno tím, co je nové

A opět budou Staří

Vládnout na tváři země!

A toto je také smlouva!

Žádné komentáře
 
Od vzniku lidstva do konce světa