Okultismus a esoterika

Od křesťanství k satanismu

MAGANY

MAGAN IV. - I.čát

O spánku ISHTARy

Přece jen ISHTAR

Královna nebe

Jasné světlo noci

Paní bohů

Upjala svou mysl v tomto směru

Z výšin pohlédla svou myslí,

Dolů upjala svou mysl

Vydala se z nebes

Do propasti

Ven z bran žijících

Aby vstoupila do bran smrti

Ze zemí, které známe

Do zemí, jež neznáme

Do země bez návratu

Do země královny ERESHKIGAL

ISHTAR, královna nebes, upjala svou mysl

ISHTAR, dcera SINa, se vydala

Do černé země, země CUTHA

Vydala se

Do domu, odkud není návratu, vedla své kroky

Na cestu odkud není návratu

Vedla své kroky

K jeskyni, navěky neosvětlené

Kde jsou poháry jílu navršené na oltáři (v textu je místo altar - oltář, alter- změnit se, upravit)

Kde poháry prachu jsou potravou

Obyvatelům oděných jen křídly

K ABSU ISHTAR se vydala.

Tam, kde spí děsivý CUTHALU

Vydala se ISHTAR.

Strážce

Stál pevně.

Strážce

NINNGHIZHIDDA

Stál pevně.

A ISHTAR k němu mluvila

NINNGHIZHIDDA! Hade hlubin!

NINNGHIZHIDDA! Zkroucený (rohatý) hade hlubin!

NINNGHIZHIDDA! Opeřený hade hlubin!

Otevři!

Otevři dveře, abych mohla vstoupit!

NINNGHIZHIDDA, duchu hlubin, strážce brány, rozpomeň se!

Ve jménu našeho otce před vzletem (?), ENKIho, pána a mistr mágů

Otevři dveře jimiž mohu vstoupit!

Otevři

Jinak ty dveře napadnu

Jinak rozlomím jejich závory

Jinak napadnu hrazení

Jinak napadnu jejich zdi násilím

Otevři dveře

Doširoka otevři bránu

Jinak způsobím, aby mrtví povstali!

Pozdvihnu mrtvé!

Způsobím, aby mrtví povstali a pohltili živé!

Otevři dveře

Jinak způsobím, aby mrtví převýšili počtem živé!

NINNGHIZHIDDA, duchu hlubin, strážce brány, otevři!

NINNGHIZHIDDA

Velký had

Se svinul zpět

A odpověděl

ISHTAR

Paní

Královno mezi bohy

Půjdu před svou paní

ERESHKIGAL

Před královnu smrti

A ohlásím tě.

A NINNGHIZHIDDA

Svinutý (rohatý)had

Přistoupil k paní ERESHKIGAL

A řekl:

Hle, ISHTAR, tvá sestra

Královna mezi bohy

Stojí před branou!

Dcera SINa, paní ENKIho

Ona čeká.

A ERESHKIGAL zbledla strachem.

Temné vody se hnuly.

Běž, strážče brány.

Běž, NINNGHIZHIDDAo, strážče brány,

Otevři dveře ISHTAR

A zacházej s ní tak, jak je psáno

Ve staré smlouvě.

A NINNGHIZHIDDA uvolnil západku ze dveří

A temnota padla na ISHTAR

Temné vody zvedly a nesly bohyni světla

Do říší noci.

A had řekl:

Vstup

Královno nebe vznešených

Ať se KUR může radovat

Ať CUTHA může vzdát chválu

Ať se KUTU může zasmát.

Vstup

Ať KUTULU může být potěšen tvou přítomností

A ISHTAR vstoupila.

Je tam sedm bran a sedm nařízení.

V první bráně

NINGHIZHIDDA odejmul korunu

Odstranil z její hlavy velkou korunu

A ISHTAR se zeptala

Proč jsi, hade, odstranil můj první klenot?

A had odpověděl

Taková je smlouva Starých, ustanovená ještě před časem,

Pravidla paní z KUTU.

Vstup do první brány.

Ve druhé bráně

NINNGHIZHIDDA odejmul hůl

Vzal jí hůl z lapisu lazuli

A ISHTAR se zeptala

Proč jsi, NETI, vzal můj druhý klenot?

A NETI odpověděl

Taková je smlouva Starých, ustanovená ještě před časem

Nařízení paní z KUTU.

Vstup do druhé brány.

Ve třetí bráně

NINNGHIZHIDDA odejmul šperky

Šperky kolem jejího krku odňal

A ISHTAR se zeptala

Proč jsi, strážný, vzal můj třetí klenot?

A strážný odpověděl

Taková je smlouva Starých, ustanovená ještě před časem,

Nařízení paní z KUTU

Vstup do třetí brány.

Ve čtvrté bráně

NINGHIZHIDDA odejmul šperky

Šperky na jejích ňadrech vzal

A ISHTAR se zeptala

Proč jsi, strážče vnějšku, vzal můj čtvrtý klenot?

A strážce odpověděl

Taková je smlouva Starých, ustanovená ještě před časem,

Nařízení paní z KUTU.

Vstup do čtvrté brány.

V páté bráně

NINNGHIZHIDDA odejmul šperky

Opasek šperků kolem jejích boků vzal

A ISHTAR se zeptala

Proč jsi, hlídači zakázaného vstupu, odejmul můj pátý klenot?

A hlídač odpověděl

Taková je smlouva Starých, ustanovená ještě před časem,

Nařízení paní KUTUKu.

Vstup do páté brány.

V šesté bráně

NINNGHIZHIDDA odejmul šperky

Šperky kolem jejího zápěstí

A šperky kolem jejích kotníků odejmul.

A ISHTAR se zeptala

Proč jsi, NINNKIGALe, odejmul můj šestý klenot?

A NINKIGAL odpověděl

Taková je, pradávná smlouva, ustanovená ještě před časem,

Nařízení paní z KUTU.

Vstup do šesté brány.

Žádné komentáře
 
Od vzniku lidstva do konce světa