Okultismus a esoterika

Od křesťanství k satanismu

Necronomicon

Magická Praxe

Pokud hovoříme magické praxi související z Necronomiocnem, nutně se dostáváme na rozcestí, kde se musíme rozhodnout zda hodláme praktikovat v ritu tradicionálním, tedy zda se budeme držet tradiční starosumerských a starobabylónských rituálů a technik a plně budeme dodržovat tento styl a směr nebo zda-li zvolíme novou moderní formu magie a to praxi chaos magickou. Z obojího zde něco málo nakousneme a tak si laskavý čtenář sám může utvořit názor na to, kterým směrem se hodlá vydati.

Praxe dle starosumerské tradice:

Jak jsem již podotýkal na stránce s pravým Necronomiconem, tradiční praxe může přinést nečekané výsledky. Konkrétní postupy a metody lze vyčísti z textu samotného, ale prozatím zde publikovati nebudu. Časem zde jistě najdete mnohá doporuzčení a metodologii, ale ne tak nyní. Ještě nepřišel ten správný čas.

Praxe dle ritu chaos magie:

Jozef Karika a Necronomicon v Zónách stínu:

Jozef Karika známý slovenský (československý) mág, vydal v nakladatelství Vodnář v roce 2005 knihu Zóny stínu, v které se na několika málo stranách věnuje i problému magické praxe dle Necronomiconu v konceptu chaos magie. S jeho laskavým svolením, zde jeho text uveřejňuji. Tímto bych mu chtěl také velmi poděkovat za vstřícný přístup k mé práci stran Necronomiconu i za jeho benevolentní svolní. Díky!

Jozef Karika, Necronomicon:

Abychom předešli zbytečným diskusím poznamenejme hned úvodem, že spor o autenticitu Necronomiconu a Lovecraftových mýtů nepovažujeme za důležitý a přikláníme se k postmodernímu přístupu chaos-magie objasňovaném P. Hinem: "Na rozdíl od množství magických systémů, které jsou všechny založeny na určité mýtické nebo historicky odvozené minulosti (jako Atlantida, Lemurie, Albion, atd.), chaos-magie se volně inspiruje science-fiction, kvantovou fyzikou a čímkoliv jiným, co si její praktici zvolí. Spíše než se pokoušet obnovit a udržovat tradici vedoucí nazpět do minulosti (a k bývalé slávě), je chaos-magie přístupem umožňujícím jedinci využít cokoliv, co považuje za vhodné jako dočasnou víru, nebo systém symbolů. To, na čem záleží, je výsledek jaký získáte, ne 'autenticita' použitého systému."

Stejně tak A. Hulse o obou verzích Necronomiconu tvrdí: "Z těchto dvou verzí knihy Necronomicon se odvíjí nová magická tradice, obohacená novými mocnými jmény, která se zakládají na hierarchii kosmických sil, jež předcházely starověkým bohům a bohyním Babylonu a Sumeru. Ať už je to celé vymyšlené, nebo ne a skutečný Necronomicon samozřejmě nikdy neexistoval vně Lovecraftovy imaginace, přesto jsou obě tato díla, totiž Necronomicon a Crowleyho magické texty, základními texty moderní magie. Budoucí generace mágů budou považovat obě tyto tradice za skutečné a autentické magické učení minulosti asi tak, jako my dnes nahlížíme dílo Deeovo, Agrippovo a mnoha dalších."V zásadě tedy může být jakýkoliv "vymyšlený" koncept cennější, než historicky autentický systém, ukáže-li se v individuální magické praxi jako efektivnější stimulans víry 1.

1 Velice diskutabilní je autenticita i tak zaužívaných systémů, jakým je tzv. systém kabalistický. Není tajemstvím, že Lévi, linie Zlatého úsvitu a později Crowley původní židovskou kabalu pozměnili a systematizovali natolik, že "kabala", jak ji pozná dnešní hermetismus, je víc umělou než autentickou soustavou, a mág, který se o ni opírá, je ve skutečnosti v podobné pozici, jako mág opírající se o Necronomicon, který je obdobnou změtí autentických starověkých pramenů a fikce.

Žádné komentáře
 
Od vzniku lidstva do konce světa