Okultismus a esoterika

Od křesťanství k satanismu

Necronomicon

Mardukova Kniha

TOTO je kniha MARDUKa, potomka našeho pána ENKIho, pána mágů, jenž v magickém souboji porazil TIAMAT, známou jako KUR, známou jako HUWAWA, jenž porazil Staré, takže Starší mohou žít a vládnout na zemi.

V čase před časem, v době předtím než nebe a země byly vsazeny na svá místa, v době kdy Staří vládli nade vším co existovalo i neexistovalo, nebylo zde nic kromě temnoty. Nebyl žádný Měsíc. Nebylo žádné Slunce. Nebyly žádné planety, ani hvězdy. Žádné obilí, žádný strom, žádná rostlina nerostla. Staří byli pány prostorů nyní neznámých či zapomenutých a vše bylo CHAOSem.

MARDUK byl vybrán Staršími, aby bojoval proti KUR a vyrval moc od velkého spícího hada, jenž přebývá pod Horama Štíra. MARDUKovi byla dána zbraň, znamení a padesát sil, aby bojoval se strašlivou TIAMAT. Každá síla má svou zbraň a své znamení. Tyto jsou nejmocnějším prostředkem Starších bohů proti Starému, který ohrožuje Vně, který ohrožuje z Abyssu (propasti), pánovi temnoty, pánovi CHAOSU, nezrozenému, nestvořenému, jenž je neustále nepřející lidskému rodu a Starším bohům, kteří obývají hvězdy.

Bohové zapomínají. Jsou vzdálení. Musí být upomínáni. Jestliže nejsou bdělí, jestliže strážci bran nehlídají brány, jestliže brány nejsou vždy zamčené, zavřené a zatarasené, pak ten, který je vždy připraven, strážce druhé strany, IAK SAKKAK, vstoupí a přivede s sebou zástupy vojsk Starých, IAK KINGU, IAK AZAG, IAK AZABUA, IAK HUWAWA, ISHNIGGARAB, IAK XASTUR, a IAK KUTULU, psí bohy a dračí bohy, mořské obludy a bohy hlubin.

Sleduj také dny. Den, kdy Velká medvědice na obloze visí nejníže a odtud vypočítané čtyři části roku ve čtyřech vyměřených směrech, tehdy mohou být brány otevřeny a musí se dát pozor, aby bylo zaručeno, že brány zůstanou navždy uzavřené. Musí být zapečetěny znamením Starších spolu s obřady a řádným zaklínáním.

Zde následuje padesát jmen s jejich znaky a silami. Mohou být vzývány až po té, když kněz vystoupil k této příčce žebříku světel a získal vstup do tohoto posvátného města. Znamení mají být vyryta na pergamen, nebo vyražena v jílu a umístěna na oltáři vzývání. Vůně by měly být z cedru a silných, příjemně vonících pryskyřic. Volat se má směrem k severu.

Žádné komentáře
 
Od vzniku lidstva do konce světa