Okultismus a esoterika

Od křesťanství k satanismu

Necronomicon

Svědectví Šíleného Araba II.

KAKAMMU!

Kovový amulet, který jsem vytáhl z popela a jenž zachytil světlo měsíce, je mocnou pečetí proti všemu, co může vstoupit skrze bránu z Vnějšku, jestliže ho spatří, prchnou od tebe, avšak to se stane pouze tehdy, když na jeho povrch bude dopadat světlo měsíce, neboť ve dnech, kdy měsíc není vidět, nebo je za mraky, poskytuje pouze malou ochranu před ďábly ze Staré země, kteří pak mohou prolomit bariéru, nebo mohou být svými sluhy vpuštěni na povrch zemský. V takovém případě, není žádné pomoci, dokud světlo měsíce nezasvítí nad zemí. Měsíc je totiž nejstarším mezi Zonei a je hvězdným symbolem naší Smlouvy. NANNA, otče bohů, vzpomeň si!

Proto musí být amulet vyryt na ryzím stříbře v plném světle měsíce tak, aby na něj měsíc svítil během jeho přípravy. Musí být vykonány základní měsíční zaklínání a předepsané rituály, jak je dále uvedeno v této knize. Tento amulet nesmí být nikdy vystaven slunečnímu světlu, protože SHAMMASH, také zvaný UDU, uloupí ve své žárlivosti pečeti její sílu. V takovém případě musí být amulet omyt ve vodě s kafrem a zaklínání a rituál musí být provedeny znovu. Ve skutečnosti by však bylo lepší vyrýt jiný.

Tato tajemství vám dávám v utrpení svého života. Nikdy nesmí být odhalena profánním, vypovězeným, či uctívačům starého hada. Zachovejte je ve svém vlastním srdci a vždy o těchto věcech mlčte.

Mír s vámi!

Od oné osudné noci v horách MASSHU jsem putoval krajinou a pátral po klíči k tajnému vědění, které mně bylo předáno. Byla to bolestiplná a osamělá cesta, během níž jsem nepojal žádné ženy, žádný dům, či vesnici jsem nezval svým domovem, přebýval jsem v různých zemích, často v jeskyních nebo v pouštích, učil se několika jazykům, jak se jen poutník může učit, abych mohl jednat s obchodníky a přiučit se tak novým věcem a zvykům. Avšak moje obchody byly se silami, které přebývají v každé z těchto zemí. Brzy jsem začal rozumět mnoha věcem, o nichž jsem předtím neměl ani potuchy, snad jen ve snech. Přátelé z mládí mě opustili a já je. Po sedmi letech odloučení od své rodiny jsem se dozvěděl, že se všichni zabili vlastní rukou z důvodů, které mně nikdo nebyl schopen vysvětlit; jejich stáda pomřela na nějakou podivnou epidemii.

Putoval jsem jako žebrák, živil se od města k městu, podle toho jak místní lidé uznali za vhodné. Místo toho často házeli kameny a vyhrožovali vězením. Občas jsem byl schopen přesvědčit nějakého učeného muže, že jsem byl skutečný učenec, čímž mě bylo dovoleno číst starobylé záznamy, v nichž byly podrobnosti o nekromancii, čarodějnictví, magii a alchymii. Učil jsem se kouzla, která lidem působila nemoci, mor, slepotu, šílenství a dokonce i smrt. Učil jsem se o rozličných třídách démonů a zlých bohů, jež existují a o dávných legendách o Starých. Byl jsem tak schopen ozbrojit se i proti ďáblici LAMMASHTA, která se také nazývá mečem rozštěpujícím lebku, jejíž pohled působí strach a hrůzu a (někdo říká, že i) nepřirozená úmrtí.

Časem jsem se naučil jménům a vlastnostem všech démonů, ďáblů, děsů a příšer uvedených zde v této knize černé země. Naučil jsem se silám hvězdných (astrálních) bohů a jak vzývat jejich pomoc v čase potřeby. Mnoho jsem se naučil o hrůzných bytostech, které přebývají za astrálními duchy, jež střeží vstup do chrámu ztracených, starých dnů Starých Starých, jejichž jména zde nemohu uvést.

V mých osamělých obřadech na kopcích, když jsem uctíval ohněm a mečem, vodou a dýkou a s pomocí zvláštní trávy, která divoce roste v jistých oblastech MASSHU, a s kterou jsem bezděčně založil oheň před skálou, s tou trávou, která mysli dává velkou moc k cestování na ohromné vzdálenosti do nebes, jakož i do pekel, jsem obdržel formuli pro amulety a talismany, jež následují a které umožní knězi bezpečný průchod mezi sférami, kde může cestovat a pátrat po moudrosti.

Ale nyní, po tisíci a jednom měsíci putování, mě Maskim přiskřípli paty, Rabišu škube mé vlasy, Lammashta rozevírá svou hrozivou tlamu, AZAG-THOTH je zaslepen škodolibostí na svém trůnu, KUTULU pozvedá svou hlavu a upřeně zírá skrze závoje zapadlé Varloorni nahoru přes propast a upírá svůj strnulý pohled na mě; proto musím s chvatem vše sepsat. Vypadá to, jako bych chybil v něčem ohledně postupu obřadů, nebo formuli, či v obětech, protože nyní se zdá, jako by celý houf ERESSKIGALy spočíval v očekávání, snění a slintání po mém odchodu. Prosím bohy, abych byl spasen a nezahynul, jako kněz, ABDUL BEN MARTU v Jeruzalémě (bohové rozpomeňte se a mějte s ním slitování!). Můj osud již není více vepsán ve hvězdách. Proto jsem, hledajíce sílu nad Zonei, zlomil Chaldejskou smlouvu. Spočinul jsem nohou na měsíci a měsíc již nemá nade mnou moci. Řádky mého života byly smazány díky mému putování pustinou, přes listy napsané bohy v nebesích. A teď dokonce mohu slyšet výt vlky v horách tak, jak onu osudnou noc. Volají mé jméno a jména ostatních. Bojím se o své tělo, avšak více se bojím o svého ducha.

Pamatujte, vždy, každou volnou chvíli, volejte k bohům, aby na vás nezapomněli, neboť jsou zapomnětliví a velmi vzdálení. Zakládejte své ohně vysoko na kopcích, na vrcholech chrámů a pyramid, aby mohli vidět a rozpomenout se.

Nikdy nezapomeňte opsat každou formuli tak, jak jsem ji sepsal. Nezměňte jedinou řádku, či tečku, ani na šíři vlasu, aby se nestaly bezcenné, nebo i hůř: zlomená (prolomená) hvězda je branou GANZIR, branou smrti, branou stínů a skořápek. Citujte zaklínání předepsaným způsobem, jak jsou zde sepsána. Bezchybně připravte rituály a na vhodných místech a ve vhodných časech obětujte.

Ať jsou k vám bohové milosrdní!

Nechť uniknete chřtánům MASKIM a přemůžete moc Starých!

A bohové tě odmění smrtí dříve, než Staří znovu opanují zemi!

KAKAMMU! SELAH!

Žádné komentáře
 
Od vzniku lidstva do konce světa