Okultismus a esoterika

Od křesťanství k satanismu

Stromy a Byliny

Existuje mnoho bylin a dřevin, jež jsou od nepaměti spojeny s koloritem smrti.

V eurasijské oblasti, rozprostírající na území chladnějšího klimatu, bývají často nerozlučnou atmosférou hřbitova porosty jehličnatých dřevin. Smrky, jedle, smutečně vyhlížející tuje, severské odrůdy stříbrných jedlí, jalovec a tis jako by svou temnou barvou připomínaly věci poslední. Tyto jehličnany též nápadně inkriminují k uniformnímu růstu, stejně tak jsou si v našich představách rovni i mrtví. Další nevyjádřený symbolický prvek vytváří pocit, že se jedná o zimní stromy, tak vhodné z hlediska opisného přirovnání smrti k věčné zimě. Tato tradice je udržovaná především severskými národy, i když pryskyřičnatá polena používá jako palivo pohřebních hranic mnoho asijských národů, žijících převážně na úpatí hor. Podobné hranice byly zaznamenány i u pohřebních rituálů předkolumbovských Američanů.
Dřevo smuteční vrby zapalovali v blízkostech nekropolí již staří Řekové, v
ěřili, že její plameny otevírají cestu do podsvětí. Velké ohně a pryskyřičnatá polena lze používat především v přírodě, kde tento dým slouží nejlépe jako důležitá spirituální očista a příprava k rituálu, jež je také jednou z nejznámějších šamanských technik, tedy sestup do podsvětí. Z kadidel a vonných směsí je nejznámější santál a jeho mnohé kombinace. Santál a pelyněk zklidňuje mrtvé duše a provází je na jejich cestě do podsvě
tí, naopak k  materializaci je vhodná kombinace santálu a smuteční vrby, dále pak santál a kadidlo (františek), santál a levandule, jejichž dým spoluutváří vhodné centrum, kde se duše zjevují. Divoké duše, které odmítají odejít, lze podle lidové tradice odehnat za pomoci byliny zvané Čertovo lejno.
Jiné druhy bylin jsou používány převážn
ě jako vonné siličnaté oleje, jež jsou bližší pohřebním tradicím starých civilizací. Anýz, amarant, karafiát, růže, fialka, okvětní plátky  zahradních květin byly už od pradávna základem prvních voňavek, v Nekromancii lze  ale také užít netypickou Krétskou dobromysl, vřes a pelyněk, které spíše připomínají čarodějnou tradici vřesovišť a blat.

Tento text je okopírován z cizího blogu, bohužel si nemohu vybaviti.

 
Od vzniku lidstva do konce světa