Okultismus a esoterika

Od křesťanství k satanismu

Základní informace

Základní informace:

Nekromancie je často spojována se Satanismem, avšak od něho se liší. Někteří nekromanté uzavírají s ďáblem spolek z důvodů zvětšení magické moci. Na zvětšení magické moci, nebo také síly je možno použít celou škálu rituálů, avšak smlouva s ďáblem je řešení, jež se vyplatí jen za hodně vyjimečných situacích.

Většina nekromantů se smrti děsí, není to však pravidlem.Snaha získat nesmrtelnost je u takovýchto nekromantů nejprioritnější. Jejich kouzla velmi často doprovázejí poměrně odporné a složité rituály, u kterých je bežným jevem obětování živých tvorů, či alespoň používání částí mrtvol.

(Použití oběti je ideálním řešením, nebo alespoň ideálnějším nežli zatratit sám sebe)

 Některé součásti nekromancie pronikly i do jiných kultur, jako příklad mohu uvést věštění z vnitřností mrtvých tvorů, které používaly třeba některé severské kultury a je to běžnou součástí věštění. Toto temné umění se zabývá využíváním smrti jako celku, proto je řada kouzel určena k likvidaci života, ničením prostředí k jeho rozkvětu a udržení, vzorovým příkladem je otrávení okolí ve velkém rozsahu, kdy se část země okolo nekromantova obydlí stane naprosto toxická ke všemu živému.

 I nekromanté mohou na vrcholu používat "živé" sluhy, avšak tito se brzy stávají pouze vlastní karikaturou, což je zapříčeněno právě nekromantovým vlivem.

Samotní mágové v tomto odvětví brzy přestávají vhledově připomínat lidi, pokud jimi byli a jak jejich vzhled, tak i mysl, začnou podléhat pokřivení duše, to však jenom v případě, že nedokáží aprávně naplánovat své rituály a magické postupy, tací nekromantové jsou pak odsouzeni k věčnému opovržení.

 Běžný tvor se útoku nekromanta velmi těžko brání, oproti tomu se magicky vyspělejší tvorové brání poměrně snadno, zde je však nutno brát ohled ku duševní síle a vyspělosti nekromanta (opravdu dobrý nekromant studuje všechny odvětví magie, které potřebuje a je chráněn opravdu dobrými opatřeními.

 Nekromanti nikdy nespolupracují spolu, neboť moc dobře ví, co od sebe čekat. Střet dvou nekromantů je velice ničivý, bohužel nejvíce proti nezůčastněným tvorům. Pro nekromanta je vše živé bezcenné a jeho jedinou snahou je usmrcení a využití daného živého tvora...

Každý nekromant je nucen se vzdát "normálního" života a opostit se od společnosti a jejího uvažování. Neexistuje dobro a zlo, vše má svůj účel, sex je složka která vetšinu rituálů zbavuje na účinnosti. A navíc žena nikdy nebude rovna v magii mužům, neb i v rituálních postupech je jasně napsáno, že se muž při výkonu rituálu musí oprostit od ženské společnosti po celou dobu jeho konání, což je nesplnitelný úkol (uznejte sami).

 
Od vzniku lidstva do konce světa