Okultismus a esoterika

Od křesťanství k satanismu

Pyrokineze

Pyrokineze je umění ovládat oheň od zmenšování a zvětšování plamenů svíčky přez tvoření a vrhání ohnivých koulí až k vzplanutí jakéhokoli předmětu bez toho aniž bychom ho viděli. Nicméně jako každá součást magie se jedná o záležitost velmi složitou a popis jednotlivých cvičení je jen náznak správného směru.

Každý si vytvoří svůj vlastní postup a cestu jak dosáhnout úspěchu v dané části. Cvičení jsou uspořádána od nejjednoduššího, samozřejmě existuje mnoho dalších i těžších, možná i lehčích.

K některým z nich (např.vrhání koule) je třeba nejen obrovské soustředění, ale také telekineze a také je třeba ohromná schopnost imaginovat.

 
Od vzniku lidstva do konce světa