Okultismus a esoterika

Od křesťanství k satanismu

Satanistická svatba

Svatební obřad:


Jak to provést

Na Satanský svatební rituál si seženeme kněze, který je renomovaný a zároveň ochotný se procedury účastnit.

Citace

„ Dobrý sňatek je takový, který umožňuje změny a růst jednotlivců v souladu s vzájemnou láskou." Pearl Buck
 

„ Všechny sezdané páry by se měly učit umění boje stejně, jako umění milovat. Dobrý boj je objektivní a čestný - nikdy zlý, či krutý. Dobrý boj je zdravý a konstruktivní, a přivádí manželství k principu rovnoprávného partnerství." Ann Landers

„ Manželství je jako bankovní účet. Ukládáš, vybíráš a ztrácíš úroky." Irwin CoreyPoučení

 Svatební obřad není jen společenskou smlouvou; je to magický proces, křížení nitek Osudu. Mnoho vlákének svede pár a jejich rodiny dohromady, a spředou své životy do tkaniva, které je zasvěceno dětem. Obě strany, vedeny hlasem mysli, souhlasí se vstoupením do těchto obřadů na základě svobodné vůle. Obřady, podobné těmto, mají svým účelem stvrdit svazek na celý život a maximálně znesnadnit odloučení (rozvod).

 Silně proto nabádáme zvážit tento čin a brát jeho vykonání vážně.
K tomu citujme Otce Nate Leveda:
" Takto dlouhodobé smlouvy byly prospěšné a dobré před staletími, kdy byla průměrná délka života se štěstím 40 let, ale teď, když se lidé dožívají osmdesáti a více let je takto dlouhodobý závazek nutno zvážit dvakrát tak dobře. Považte, že je vám kolem dvaceti - budete spolu muset vydržet půl století nebo i víc."
Následující text představuje pouze náčrt - situační změny a úpravy jsou povoleny. Kněz může být jak muž, tak žena.Svatební obřad:

 Oltář a místnost je osvícena tuctem černých svíček. Jedna červená svíce stojí na oltáři, stejně jako kadidlo, zvon, nebo gong, stříbrný pohár, krátký meč (nebo dýka), křišťálová koule (nebo kámen), svatební prsteny a delší provaz. Na západní stěne za oltářem visí Bafometův symbol. Nevěsta a ženich jsou nazí, nebo oblečení, zcela podle jejich přání. Na krku by měli mít Bafometův amulet. Výběr hudby by měl vyhovovat jak nevěstě, tak ženichovi. Hrát by měla v pozadí, když přichází nevěsta a shromáždění hosté. 

Ženich stojí vedle svědka napravo, poblíž oltáře. Předtím, než nevěsta a ten, kdo jí vyvdává projdou uličkou, je běžný průvod družiček, sluhů, dívek s květinami a podobně. Kněz stojí před oltářem, tváří ke shromážděným. Před začátkem obřadu knězův pomocník, nebo svědek třikrát pomalu udeří na gong (případně zazvoní na zvon).
Zahájení:

Kněz: In Nomine Dei Nostri Satanas Luciferi Excelsi! Ve jménu Satana volám pekelné síly temnoty! Zasvěťte toto místo sílou, láskou a světlem Lucifera. Připojte se k nám, abychom svázali tyto dva, kteří se stanou jedním. Touží se spojit před zraky svých přátel a společnosti, ve které žijí, aby tito mohli být nápomocnými svědky tomuto spojení. Diana a Adonis, Ištar a Tammuz, Freya a Odin - těmito a dalšími jmény jsou zváni božští milenci. Vzývam Bohy, aby přišli požehnat tomuto spojení, zatímco invokujeme jejich pekelná jména: Amon, Astaroth, Ishtar, Bast, Lilith, Pan, Asmodeus, Thoth. (shromáždění může opakovat každé vyřčené jméno)
(Kněz vezme z oltáře červenou svíci a pozvedne jí k jihu).

Vzýváme element ohně, aby nám přišel sloužit, neboť my jsme Satan! Zažehni plamenem vášně (nevěstino křestní jméno) a (ženichovo křestní jméno) a naplň je vzájemným chtíčem!
(Kněz vezme z oltáře kadidlo a pozvedne jí k východu).

Vzýváme element vzduchu, aby nám přišel sloužit, neboť my jsme Lucifer! Nechť vědomí plyne jedno k druhému, a tento pár sdílí vzájemnou moudrost a jednotné vize.
(Kněz vezme z oltáře křišťál a pozvedne ho k severu).

Vzýváme element země, aby nám přišel sloužit, neboť my jsme Belial! Tvá síla a pevnost je udrží pohromadě, dokud budou oba žít.
(Kněz vezme z oltáře pohár naplněný vínem a pozvedne ho k západu)

Vzýváme element vody, aby nám přišel sloužit, neboť my jsme Leviathan! Daruj (něvěstino jméno) a (ženichovo jméno) ctnosti, klidu, trpělivosti a lásky hluboké jako oceán.
Slyšte, vy Pozorovatelé, kteří se skrýváte v temnotách. Dbejte na milence, jakož jsou tito dva, a poskytněte jim hradby útěchy a ochrany.
Nevěsto a ženichu, do tohoto momentu jste byli myšlenkou, slovem a činy rozděleni. V okamžiku, kdy tento provaz sváže dohromady vaše ruce, vaše životy se spojí.
(Kněz vezme z oltáře provaz a sváže dohromady ženichovu levou a nevěstinu pravou ruku)
(Nevěstino jméno), Ty přinášíš energii Babalon: nekonečnou, temnou, intuitivní a jemnou. Prolni tyto energie s (ženichovo jméno), aby se vaše životy spojily. Vezmi tento pohár jako symbol své lásky. (Kněz vezme z oltáře pohár a vloží jej do nevěstiny levé ruky ).
(Ženichovo jméno), Ty přinášíš energii Satana: expanzivní, jasnou, logickou a tvrdou. Prolni tyto energie s (nevěstino jméno), aby se vaše životy spojily. Vládni tímto ostřím jako symbolem své lásky. (Kněz vezme krátký meč z oltáře a vloží jej do ženichovy pravé ruky ).
Ženich: Zavazuji se své čepeli, stejně jakož se zavazuji své duši být navždy k Tvým službám. Jako toto ostří bude i má láska k Tobě silná a trvalá, aby byly naše společné životy vždy chráněny. Přijmi ji, má milovaná, a tím i vše co je mé se stane Tvým. A i když by se naše cesty někdy rozešly, navždy zůstanu Tvým opravdovým přítelem, který Tě bude milovat a poskytne Ti pomoc i ochranu. Séměm i kořeny, poupětem i stvolem, listem, květem i plodem, životem a láskou ve jménu Satana, já (ženichovo jméno) beru Tě (nevěstino jméno) ke své paži, svému srdci a svému duchu.
Nevěsta: Zavazuji se svému kalichu, stejně jakož se zavazuji své duši být navždy k Tvým službám. Jako z tohoto poháru bude i má láska k Tobě prýštit, aby byly naše společné životy vždy živeny. Přijmi ji, můj milovaný, a tím i vše co je mé se stane Tvým. A i když by se naše cesty někdy rozešly, navždy zůstanu Tvým opravdovým přítelem, který Tě bude milovat a poskytne Ti pomoc i ochranu. Séměm i kořeny, poupětem i stvolem, listem, květem i plodem, životem a láskou ve jménu Babalon, já (nevěstino jméno) beru Tě (ženichovo jméno) ke své paži, svému srdci a svému duchu.
(ženich ponoří čepel do kalichu)
Kněz: Babalon a Satan, žena a muž, temnota a světlo…ani jeden by něměl bez druhého smyslu, ale skrze jejich nekonečnou souhru se zrodil vesmír.
(Kněz vezme meč a kalich a položí je na oltář)
Bylo mezi vámi vytvořeno pouto - když budete rozděleni v myslích, nebo těly, bude vaše nitro volat po tom druhém hlasem, na který nic a nikdo jiný již nebude umět odpovědět. Tajemstvím země a vody stává se toto pouto nezlomným a nezratitelným slibem. Zákonem, který stvořil oheň a vítr je toto pouto vepsáno do vašich duší. ( Kněz rozváže provaz, který svazuje nevěstinu a ženichovu ruku a položí jej na oltář. Pak vezme prsteny)
Váš slib byl pronesen před vašimi přáteli, silami Temnoty a všemi Bohy Pekel. Tyto prsteny, stejně jako váš slib, nemají konce, ani počátku. Jsou fyzickým zpodobněním vzájemného slibu vašim duším.
(Nevěsta vezme ženichův prsten a navlékne na prst. Ženich vezme nevěstin prsten a navlékne jí ho na prst.)
Nad vámi jsou hvězdy, pod vámi kameny. Pamatujte - tak jako hvězdy, bude i vaše láska stálá. Tak, jako země bude vaše láska pevná. Nemějte strach a nechť vás slova neosvícených nezneklidňují, neboť Satan je s vámi nyní a napořád. Nyní vás prohlašuji mužem a ženou. Dílo radosti bylo dokončeno a přesto započíná!
(nevěsta a ženich se políbí)
Kněz : Sláva (nevěstino jméno)!
Shromáždění: Sláva (nevěstino jméno)!
Kněz: Sláva (ženichovo jméno)!
Shromáždění: Sláva (ženichovo jméno)!
Kněz: Sláva Satanovi!
Shromáždění: Sláva Satanovi!
Knězův pomocník, nebo svědek jednou udeří na gong (zazvoní na zvon). Svíce jsou zhašeny
Konec obřadu.

 
Od vzniku lidstva do konce světa