Okultismus a esoterika

Od křesťanství k satanismu

Chování ve společnosti

1. Necháte-li lidi myslet, budou myslet a budou vás mít rádi; když je však skutečně přimějete k myšlení, budou vás nenávidět. Většina lidí ztratila schopnost samostatného myšlení a namísto toho se oddává planému snění. Povšimněte si, jak iluzorní představy mají lidé o sobě samých. Předpokládejme, že váš kolega v práci je odpůrcem potratů. Přimějte ho, aby vám pomohl najít a formulovat argumenty pro "ochranu nenarozeného života". Pravděpodobně ze sebe dostane jen fráze, které pochytil při sledování nějaké televizní debaty, ale na tom nezáleží. Poskytli jste mu iluzi, že myslí. Od nynějška jste pro něj důležití. Dejte si pozor, abyste do podobné pasti neupadli sami. Když k vám např. přijde někdo, kdo se obdivuje vašemu intelektu a "usedá k vašim nohám", může jít o dvě možnosti: buď je to sluha, který hledá pána, nebo naopak pán, který hledá sluhu. S patřičným odstupem od situace dokážete rozlišit, o který případ se jedná, a z obou případů se můžete poučit.

2. Nechte za sebe pracovat automatismy. Učme se od křesťanů: Je mezi vámi někdo, kdo se chce dostat do nebe? Ano. Je mezi vámi někdo, kdo říká: buď pochválen Ježíš Kristus? Buď pochválen Ježíš Kristus. Je mezi vámi někdo, kdo je připraven dát Ježíšovi své peníze? Ano. Tato technika krátkých pregnantních otázek završená pozitivní zpětnou vazbou funguje všeobecně. Aktivujte tohoto robota! Mnozí satanisté také zapomínají na to, že mechanické činnosti, jako je např. čištění zubů nebo holení, přispívají k uvolnění vyšších duchovních schopností. Každý tvůrčí člověk vám potvrdí, že správné řešení problému vám bleskne hlavou nejčastěji tehdy, když se od problému distancujete. Využívejte těchto robotů!

3. Všímejte si oblíbených slovních obratů ostatních lidí. Při rozhovoru vnímejte komplexně řečový projev svého protějšku, nikoli jen jeho podstatné části. Všímejte si oblíbených slovních obratů, které lidé používají, např. "Dříve, než to zapomenu...". Dávejte pozor na to, jaký je smysl následující věty, tedy na to, co váš protějšek chtěl zapomenout. Satanisté by měli tyto projevy ze svého vyjadřování odstranit. Zamyslete se nad tím, proč používáte právě ten či onen konkrétní slovní obrat.

4. Buďte neprůhlední. Nebudou-li lidé znát vaši osobní historii, nebudou vás zatěžovat svými myšlenkami o vás. To, co si o vás lidé myslí, ovlivňuje vaše jednání v profánním a magickém smyslu a omezuje to vaši osobní svobodu. Proto je tak těžké ovlivnit magicky někoho, kdo vás dobře zná. Buďte proto tajemní, neprůhlední a zahaleni neproniknutelnou mlhou.

5. Využijte svoji nálepku satanisty. Buďte si vědomi toho, že být satanistou představuje pro okolní svět určitý druh nálepky. Tato nálepka působí na vaše okolí, vyvolává strach, ale zároveň lidi přitahuje. Pokud se rozhodnete nosit mocnou nálepku satanisty, zjistíte, že po vás lidé buď touží, nebo se vás bojí, nebo vás nenávidí. Všechny tyto tři emoce bývají velmi silné. Dobře jich využívejte, neboť nedlužíte těmto lidem ani to nejmenší. Také není nic špatného na tom, zůstávat v podzemí, pokud se tak děje ze strategických důvodů, a ne ze zbabělosti.

6. Čtěte Bibli. Ano, tu křesťanskou! Schopnost z ní citovat může být velmi užitečná a také v ní lze najít množství morbidních historek. Biblí se ostatně nechal inspirovat i John Milton při psaní svého Ztraceného ráje. Bible je jednou z prvních propagandistických knih západního světa a je třeba ji znát.

7. Nevěřte. Nevěřte, nebo věřte pokud možno co nejméně. Chcete-li ovládnout své okolí, můžete do ostatních nacpat tolik iracionálních věroučných systémů, kolik potřebujete. Udržujte však jejich horizont omezený, jinak může u lidí nastat kvantový skok k samostatnému svobodnému myšlení. Pokud je udržíte v jejich porobě, budou vám vděční. Na stejném principu dnes funguje každý zenový klášter. Vy se však nenechte spoutat žádným věroučným systémem. Pochybujte o všem, včetně satanismu.

8. Obrňte se hroší kůží. Nerozčilujte se, odplata má svůj čas. Důkladná pomsta vyžaduje chytrost a dobrou znalost vaší oběti. Nejlépe, když přijde neočekávaně a překvapivě. Buďte jako hadi v trávě, jež lidé nevidí, takže bezstarostně ukáží své slabé stránky. Nemstěte se těm, kteří vám ublížili z hlouposti. To by bylo pod vaši úroveň. Místo toho hleďte, abyste si z hlupáků udělali své nástroje. To vám nejen ušetří energii, ale rozšíří to i oblast vašeho vlivu.

 
Od vzniku lidstva do konce světa