Okultismus a esoterika

Od křesťanství k satanismu

Dvanáctero

1-Neuděluj rady a názory, pokud o to nejsi požádán.

2-Nevykládej svoje problémy ostatním, pokud si nejsi jistý, že ti chtějí naslouchat.

3-Jestliže vejdeš do cizího příbytku, dej najevo respekt a nebo tam nechoď.

4-Když tě host v tvém příbytku obtěžuje, nalož s ním tvrdě a nemilosrdně.

5-Nedomáhej se sexuálního sblížení, pokud jsi k tomu nedostal od partnera signál.

6-Neber si, co ti nepatří, kromě případu, že je to břímě pro druhou osobu a on si potom vydechne ulehčením

7-Uznávej sílu magie, pokud ji úspěšně využíváš k uskutečnění svých tužeb

8-Jestliže popřeš sílu magie potom, co jsi ji s úspěchem použil, ztratíš vše, čeho jsi dosáhl.

9-Nestěžuj si na nic, co se tě přímo netýká.

10-Neubližuj malým dětem.

11-Nezabíjej zvířata, pouze když zaútočí nebo pouze pokud je potřebuješ pro svoji potravu.

12-Jestliže se procházíš v otevřené krajině, nikoho neobtěžuj, jestliže někdo bude obtěžovat tebe, vyzvi jej, aby přestal. Pokud nepřestane, znič ho.

 
Od vzniku lidstva do konce světa