Okultismus a esoterika

Od křesťanství k satanismu

La Vey - aneb devatero

1-Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání!
2-Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky!
3-Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam!
4-Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku, vyplýtvanou na nevděčníky!
5-Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře!
6-Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o psychické upíry!
7-Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, co kráčejí po čtyřech, člověka, jenž se díky "božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji" stal nejzkaženějším zvířetem!
8-Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení!
9-Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu!

 
Od vzniku lidstva do konce světa