Okultismus a esoterika

Od křesťanství k satanismu

Přeměna v upíra, vampíra

Jak se přeměnit ve vampíra. Často omýlaný dotaz. Vymyslel jsem rituál, pokud někdo zaznamená nesrovnalosti, nejasnosti či cokoli, nebojte se a piště rovnou na e-mail (666VAMPYRE666@centrum.cz)

Vyvolání Nosferatu:

Potřeby:

Svíce (barva a počet dle dle evokačního nebo ochranného kruhu - viz dále).

Podložka kde jsou písmena A-Z, číslice 0-9 a ANO; NE.

Dále samotný kruh, ten by mohl být:
1. Z Abramelinovy magie, která je dohledatelná, ale i dalším (Liber MMM) aj.
2. Pokud nemáte takové věci k dispozici, na vlastní nebezpečí zkuste ochranný kruh pouze jako pentagram špicí k severu s dvojkružím, mezi něž vložíte specifické runy podle některé příručky chaos magie.
3.Posledním řešením jsou úryvky z bible, alespoň jako provizorní ochrana, jen je zapotřebí si uvědomit že se nejedná o evokační formule ani evokační znak v kruhu. Takovou ochranou jsou i jména apoštolů, bohů, dělená kříži, kupřídkladu slovo "Adonai!".

Na kadidlo je podle uvážení, zda požadujeme přeměnu.
Vlastní krev, smíchaná s vlasy na kaši podpálená uhlíky jako vykuřovadlo při akci. Je také možné užít zvířecí oběť jako předhození a podřezat hrdlo a prolít krev skrz oltář, namísto kadidla, nebo dokonce kombinovat obě metody najednou.
Zde se jedná o tzv. invokaci, kde by se při nulových zkušenostech rozhodně nemělo improvizovat.

Na místě musí být pokud možno bezvětří. Oltář, postačí jednoduchý, nahromaděná hlína či suk nějakého stromu
  Pokud užijete nekromantských bylin (Rubrika v Nekromancii) jako vykuřovadlo i třeba v kombinaci s krví zvířete jako směs je to kombinace nanejvýše vhodná pro tento rituál.
Množství krve je nejčastěji hodně malé a u bylin je třeba znát množství a možné negativní účinky (jedovaté a omamné látky).

Také samozřejmě samotná kletba (níže) a postup (také níže), navíc odvolávací kletba v rubrikách na tomto blogu (Sekce Ochrana).
V případě posednutí, nebo jiné chyby s následky, využijte tzv. Pentagramový rituál, který je leckde dostupný (pdf).

Oltář směrem k severu, vykuřovadlo připravené a vy stojíte s oltářem čelem k severu, vykuřovadlo hoří a vy v tiché noci na opuštěném místě. Před sebou spisy s přípravou rituálu a i následující texty, kol vás kruh a pentagram.

Kletba:

Je třeba načasovat jednotlivé pasáže, kruh musí být pevně uzavřený, je možná 1 osoba, nebo 3 osoby jako kněz, pomocník a aktér v kruhu.

Text:

„Ve jménu země, ve jménu duše, ve jménu temnoty volám já tebe nosferatu!“

„Nominem Satan, nominem Lucifer, nominem Jesus Christus.“

„Sám pobouřen útlakem lidské společnosti, odloučen od jejich přítomnosti a opovrhujíc jejich způsoby žádám tě nyní, zjev se a prokaž se!“

„Nominem Satan, nominem Lucifer, nominem Jesus Christ.“

„Zjev se a prokaž se!!“

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a)      „Hleď, zde má krev doutná a odevzdává ti tak svojí oddanost, kterou já k tobě projevil“

(použití kadidla)

b)      „Poznal jsem již sebe sama a skrz oběť tobě danou a ve jménu krve, která prolita byla skrz mé ruce a jež nasáklá jest hluboko v oltáři.“ (použití oběti)
-Varianty možno kombinovat najednou-

Možnosti provedení dle požadavků:

1) Proměna:

„Žádám tě nyní, učiň mne mrštným, učiň mne čistým, učiň mne rychlým.

Učiň mne bytostí nesmrtelnou a krví svázanou, jejíž jediné jméno jest právě to tvé.

Učiň mne tvým sluhou na cestě širou zemí a já dobře se ti odplatím, že proliji krev, všech, kteří nejsou hodni tu být. Proliji krev lidí, jedině jejich krev a právě jejich utrpení bude pro tebe radostí, neb padnou právě tobě za oběť.

O Nosferatu:

Nosferatu Oh magna, venio tibi servo.

Sanguinem iussit et manus donatur tibi ut iustum est.

Quaero nunc et me solum hoc sanguis effunditur tibi multo.

Fac Lamiam cruenta venántium. Et ex mea potestate in sanguine tuo omni opere enim me iustus ego ita cogitare vos et numerum.

In nomine sancti omnes insidias diaboli, me Lamiam.

In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, ut obtemperet, sic vos filii mortis damnationem aeternam, quia et ego te sine ego damnari.

Statim totum fit, quia nomina sanctorum omnium praecipio vobis et Jesus Nazaretus Rex Iudaeorum quia ego testimonium.

Statim faciemus.


Samotný rituál je nebezpečný pro kohokoliv, je tedy na vašem uvážení, tedy na vlastní odpovědnost i podle pravidel umístěných na odkazu níže, pokud rituál budete provádět.

http://vampyrska.osoba.cz/pravidla

 
Od vzniku lidstva do konce světa